پنجشنبه،  ١١ خرداد  ۱۳۸٥ -  ١ ژوئن  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٣٥

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخباري از اعتراضات كارگران در كارخانجات و مراكز مختلف

معدن سنگرود

روزسه شنبه ٢٦ ارديبهشت کارگران معدن سنگرود براي چندمين بار در سال جاري اقدام به برپايي تجمع اعتراضي در مقابل فرمانداري رودبار کردند. کارگران روز قبل نيز به مدت ٧ ساعت در مقابل معدن تجمع کرده بودند. کارگران در اعتراض به عملي نشدن قول هاي داده شده از طرف کارفرما و مديريت بويژه قول پرداخت ١٦ ماه حقوق معوقه شان اعلام نموده اند به اعتراضات خود تا گرفتن حقوقها ادامه خواهند داد. لازم به ياد آوري است که بيش از ٦٢٠ کارگر شاغل در اين معدن ١٦ ماه است که دستمزدي دريافت نکرده اند. کارگران تا به حال دهها تجمع و اعتصاب و اعتراض را براي رسيدن به خواسته هايشان بر پا داشته اند که هر بار با وعده و وعيدهاي کارفرمايان و مقامات دولتي، به تجمعات خود پايان داده اند. حدود سه هفته پيش هم دهها کارگر اين معدن اقدام به اعتصاب کردند.

١٠٠٠ كارگر در نوشابه سازي ساسان دست به اعتصاب زدند

روز ٣ خرداد نزديك به ١٠٠٠ تن از كارگران نوشابه سازي ساسان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان ازابتداي سال جاري و برخي مزاياي ديگر خود دست به اعتصاب زدند. كارگران اين كارخانه اعلام كردند كه تا رسيدن به خواستشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

كارفرماي پروفيل پارس كارگران اخراجي را با توسل به زور از كارخانه بيرون انداخت

روز ٣ خرداد كارفرماي مجموعه پروفيل پارس براي وادار كردن كارگران به اخراج و تحميل بازخريد اجباري به آنان ده نفر از نيروهايي كه اجير كرده بود را وارد كارخانه كرد و با ضرب و شتم ٥٠ نفر از كارگران را از كارخانه بيرون انداخت. در كشاكش اين درگيري بود كه نيروي انتظامي وارد كار شد. به گزارش ايلنا با ورود نيروي انتظامي درگيري ها خاتمه يافت٬ بدون اينكه مديريت كارخانه مورد بازخواست قرار گيرد. بنا به گزارش اين ٥٠ كارگر در فشار اقتصادي زيادي بسر ميبرند. كارگران به تهاجم كارفرما معترض هستند. اين كارخانه به حال تعطيل در آمده و براي فروش اموال كارخانه از شهرستانهاي دور به كارخانه مشتري آورده ميشود.

مرگ دلخراش يك كارگر در كهريزك

روز ٢ خرداد كارگر ٢٢ ساله يك كارخانه نورد تسمه آهني به لاي دستگاه نورد كشيده شده و به طرز دلخراشي جان خود را از دست داد. اين كارگر به اسم «غلامحسين» هنگام كار كردن با دستگاه نورد تسمه، بنا به اظهارات مالك كارخانه در اثر گير كردن لباسش به ميل لنگ دستگاه ناگهان تمامي اعضاي بدنش لاي اين وسيله پيچيده شده و در همان لحظات اوليه به علت صدمات وارده جان باخت. اين حادثه در اولين ساعات بامداد امروز در كهريزك، ٦٠ متري شورآباد به وقوع پيوست. ماموران ايستگاه ٦ امداد و نجات آتش نشاني تهران پس از حضور در محل حادثه با پياده كردن دستگاه جنازه متوفي را از داخل دستگاه خارج و تحويل عوامل كلانتري ١٧٠ «كهريزك» دادند.

تجمع اعتراضي كارگران پتروشيمي خراسان

روز ٣١ ارديهبشت ٧٠ نفر از كارگران پتروشيمي خراسان شمالي در اعتراض به نوع قرادادهاي موقت جديد كه با آنها انعقاد ميگردد در محل مجتمع دست به تجمع زدند. بنا به گزارش مدير عامل پتروشيمي قصد دارد در قراردادهاي جديد سمت كارگران فني را به كارگران خدماتي تغيير دهد و اعلام كرده است كه اگر كارگران تا پايان ارديبهشت تن به اين قرارداد ندهند از كار اخراج خواهند شد.

اين كارگران كه طي يكسال گذشته در اعتراض به مديريت پتروشيمي خراسان چندين بار تجمعات اعتراضي برپا كرده اند ميگويند كه قراردادهاي جديد به لحاظ طبقه بندي مشاغل در زندگي كارگران تاثيرات جدي ميگذارد و آنها حاضر به چنين قراردادي نيستند.

تجمع اعتراضي كارگران شير ناب در اروميه

طي روزهاي ٣١ ارديبهشت و ١ خرداد بيش از صد نفر از كارگران شير ناب اروميه در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود و سطح نازل دستمزدهايشان در مقابل ساختمان اداره كار تجمع كردند. بنا به گزارش كارفرماي اين كارخانه حتي حاضر به پرداخت همان مبلغ حداقل دستمزدي كه دولت اعلام كرده است نمي باشد. اين كارخانه توليد كننده انواع شيريني جات است.

کارخانه قند دزفول

روزسه شنبه ٢٦ ارديبهشت دهها تن از کارگران کارخانه قند دزفول در اعتراض به عدم پرداخت بيش از ٢٢ ماه حقوق و مزايايشان دست به تجمع اعتراضي در مقابل فرمانداري دزفول زدند. کارگران مي گويند که کارفرما در طول دوسال گذشته دستمزدهاي کارگران را نپرداخته و هميشه با وعده و وعيد کارگران را سردوانده است. کارفرما علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهاي کارگران تهديد کرده است که کارخانه را تعطيل و کارگران را اخراج خواهد کرد. کارگران کارخانه قند دزفول مدت نزديک به يک سال است که مبارزه و اعتراضات گسترده اي را براي نقد کردن دستمزدهاي معوقه شان آغاز کرده اند که تا کنون به نتيجه اي نرسيده اند.

شهرداري همدان

روزجمعه ٢٩ ارديبهشت دهها تن از کارگران شهرداري منطقه ٢ همدان در اعتراض به اخراج بيش از ٥٠ نفر از همکارانشان دست به تجمع اعتراضي در مقابل شهرداري همدان زدند. کارگران همچنين خواهان پرداخت عيدي و پاداش آخرسال خود مي باشند. شهرداري همدان تاکنون پاسخي به خواسته هاي کارگران نداده است.

اخراج کارگران کارخانه شيشه همدان

از مدتها پيش مديريت کارخانه شيشه همدان تصميم به استخدام کارگران با قراردادهاي يک ماهه مي گيرد. کارگران بارها مخالفت خود را با عقد قراردادهاي يک ماهه اعلام کرده اند. در همين رابطه مديريت کارخانه روزپنجشنبه ٢٥ ارديبهشت به تعدادي از کارگران که قرار دادهايشان در اين تاريخ تمام مي شد, اعلام مي کند که اگر کارگران با پيشنهاد کارفرما,يعني قراردادهاي محدود يک ماهه حاضر به کار باشند, مي توانند اين قراردادها را امضا کرده و کار را شروع نمايند. تعدادي از کارگران به اين سياست کارفرما اعتراض کرده و اعلام کردند که اين قراردادها را امضا نخواهند کرد. کارفرماي کارخانه در واکنش به مقاومت و مخالفت کارگران تعداد ٩ نفر از اين کارگران را اخراج نموده است. کارفرما ادعا کرده است که کارگران اخراجي از خارج از كارخانه تحريک شده و حاضر نبودند قراردادهاي کار را امضا نمايند.

کارخانه زرين نخ شمال

اخيرا مديريت کارخانه زرين نخ شمال در استان گلستان تعداد ٤٠ نفر از کارگران را اخراج كرده است. بهانه كارفرما براي اين اخراجها "كمبود نقدينگي" است.در اين كارخنه ١٣٥ کارگر مشغول به کار مي باشند. فضاي اعتراضي بر كارخانه حاكم شده است.

نانوايي هاي اصفهان

هزاران کارگر شاغل در نانوايي هاي اصفهان نسبت به پائين بودن دستمزدهايشان معترض بوده و خواهان افزايش دستمزدهاي خود مي باشند. کارفرمايان و صاحبان نانوايي ها در پاسخ به اعتراضات و نارضايتي هاي موجود در ميان کارگران اعلام کرده اند که در نظر دارند براي پرداخت دستمزدهاي کارگران, قيمت نان را افزايش دهند. اين اقدام در حالي انجام مي گيرد که کارفرمايان متعهد شده اند در شروع هر سال حقوقها را افزايش دهند اما صاحبان نانوايي هاي اصفهان به اين تعهد عمل نكرده اند و دستمزدها در همان سطح سال گذشته است. کارگران نانوايي به اين امر معترض بوده و خواهان افزايش دستمزدها مي باشند. در واکنش به نارضايتي هاي موجود در ميان کارگران عوامل خانه کارگر فعال شده و هشدار داده اند که در صورت عدم رسيدگي به مطالبات کارگران اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران نانوايي هاي اصفهان دور از انتظار نيست. تعداد بيش از ٦ هزار نفر در نانوايي هاي اصفهان با ساعات کار طولاني و دستمزدهاي پائين کار مي کنند.

کارخانه نخران قزوين

روزچهارشنبه ٢٧ ارديبهشت تعدادي از کارگران شاغل در شرکت نخران قزوين در اعتراض به عدم پرداخت بيش از يک سال دستمزدها و خطر تعطيلي کارخانه, اقدام به برپايي تجمع اعتراضي در مقابل خانه کارگر رژيم کردند. کارگران خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه شان مي باشند. کارفرمايان و مديريت کارخانه تا کنون پاسخي به اعتراضات کارگران نداده اند. مديريت کارخانه در پاسخ به اعتراضات مکرر کارگران بي شرمانه گفته است:هر کجا مي رويد,برويد و فرياد بزنيد, هيچ دادرسي نيست. کارگران مي گويند بر خلاف ادعاي کارفرما و مديريت، شرکت موقعيت خوبي دارد وقادر است که دستمزدهاي کارگران را بپردازد.

تعدادي از کارگران در مصاحبه با خبرگزاري "ايلنا" گفته اند كه براي گرفتن حقوقهايمان به خيابانها خواهيم ريخت، جاده ها را مي بنديم، در مقابل وزارتخانه ها و ارگانهاي رژيم تجمع ميكنيم تا صدايمان را همه بشنوند.
 

كارگران شركت ملي نفتكش در برابر وزارت نفت در تهران تجمع كردند

روز ٧ خرداد شماري از كارگران شركت ملي نفتكش با تحصن در مقابل وزارت نفت خواستار انتقال اين شركت به شركت ملي نفت خيز جنوب شدند. اين كارگران به شرايط نا مطلوب كار در شركت نفتكش و مجبور شدن به زندگي با امكانات محدود و نا مناسب برروي كشتي اعتراض داشتند. كارگران معترض خواهان اين هستند كه به محل كار اوليه خود در شركت ملي نفت منتقل شوند و شرايط كار آنها بهبود يابد. يكي از كارگران ميگويد "شرايط كار برروي كشتي بسيار سخت است و از سويي مجبور هستيم ماهها برروي دريا باشيم" كارگران شركت ملي نفتكش بارها به شرايط كار خود اعتراض كرده اند اما پاسخي نگرفته اند. با تجمع در برابر وزارت نفت در تهران كارگران اعلام كردند كه تا رسيدن به خواستهاي خود به تجمع اعتراض خود ادامه خواهند داد.

كارگران فرش پارس در اعتراض به اخراجها دست به راهپيمايي زدند

كارگران فرش پارس در اعتراض به اخراج ٣٠٠ كارگر قراردادي و ٢ ماه دستمزد معوقه خود از مقابل اين كارخانه به طرف اداره كار شهر صنعتي البرز قزوين دست به راهپيمايي زدند. در اين تجمع كارگران رئيس اداره كار را وادار كردند كه به جمع آنها بيايد و به خواستهايشان پاسخ دهد. مديريت اين كارخانه قبل از آغاز سال جديد اين كارخانه را به مدت يك ماه تعطيل كرد و بعد دست به اخراج كارگران قراردادي زد. پس از آن از اواخر فروردين ماه دوباره كارخانه را با ٣٠٠ كارگر بازگشايي كرد. در اين كارخانه قبلا ٦٠٠ كارگر به كار اشتغال داشتند.

كارگران شركت پومر در اعتراض به سطح نازل دستمزدها دست به اعتصاب زدند

روز ١٠ خرداد ٢٠٠ كارگر شركت پومر توليد كننده لوازم اداري در شهرستان ساوه در اعتراض به پايين بودن دستمزدها و اينكه مديريت حتي از پرداخت حداقل دستمزدي كه در سال ٨٥ تعيين شده است سرباز ميزند، دست به اعتصاب زدند. مديريت شركت در برابر اعتراض كارگران اقدام به تعطيلي كارخانه نمود و كارگران را به مراجعه به مراجع دولتي احاله داد.

تجمع هر روزه كارگران نساجي رحيم زاده در مقابل كارخانه

٢٨٠ كارگر نساجي رحيم زاده در اصفهان در اعتراض به ٦ ماه حقوق پرداخت نشده خود و دو ماه عيدي آخر سالشان هر روزه به كارخانه مراجعه كرده و در مقابل كارخانه به تحصن مي نشينند. كارگران اعلام كرده اند كه تا دريافت دستمزدهايشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. در اين كارخانه قبلا ٧٦٥ كارگر به كار اشتغال داشته اند كه اكنون تعداد آنها به ٢٨٠ نفر رسيده است.

***

کارگران پتروشيمي کرمانشاه خواهان بازگشت به کار نماينده خود شدند

گزارشي از پتروشيمي کرمانشاه، ٢ خرداد ٨٥

روز دوشنبه اول خرداد ساعت ٥ بعد ازظهرجوانمير مرادي دبير انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه را از سر كار اخراج كردند. به او گفتند که از عسلويه برايمان نيرو مي آيد و به شما احتياجي نيست. جوانمير مرادي از نمايندگان محبوب کارگران است و ١٨ سال سابقه کار پروژه اي دارد.

جوانمير مرادي در قسمت "ابزار دقيق" پتروشيمي کرمانشاه وابسته به يكي از شركت هاي پيمانكاري پتروشيمي به اسم شركت "پارس تدبير فن" كه زير مجموعه "پارس كيان" است كار ميكند. وقتي كارگران بخش "ابزار دقيق" مطلع شدند كه نماينده آنها اخراج شده است دست از کار کشيدند و در مقابل دفتر رئيس اين بخش تجمع کردند و خواهان توضيح مسئولين درمورد اخراج او شدند. رئيس واحد ابزار دقيق در پاسخ به کارگران اظهار بي اطلاعي کرد و موقعي که با پافشاري کارگران مواجه شد قول داد که روز بعد کارگران را در جريان بگذارد. صبح امروز سه شنبه حراست کارخانه از ورود جوانمير به پتروشيمي جلوگيري کرد و کارگران بلافاصله بار ديگر دست از کار کشيدند و بطرف دفتر به راه افتادند. نيروهاي حراست جلو حرکت کارگران را گرفتند و شروع به تهديد کارگران به اخراج کردند. حراستي ها گفتند اگر به سر کار برنگرديد به عنوان اغتشاشگر به شما برخورد ميشود و در آنصورت اخراج ميشويد و براي شما که کارگر فني نيستيد پيدا کردن کار مشکل است اما جوانمير کارگر فني است و خيلي راحت ميتواند کار پيدا کند. جوانمير مرادي بلافاصله پس از اخراج به اداره کار شکايت کرد و حاضر به تسويه حساب نشد. کارگران پتروشيمي نيز از امروز شروع به جمع آوري طومار اعتراضي با خواست بازگشت به کار فوري جوانمير مرادي کردند و اين طومار را در قسمت هاي مختلف کارخانه دارند ميچرخانند.

اخراج نماينده کارگران برق و فلزکار در واقع عکس العمل وزارت اطلاعات به اعتصاب اسفندماه کارگران و راهپيمائي اول مه آنها است. در اسفند ماه کارگران پتروشيمي اعتصاب موفق و فشرده اي را براي دريافت حقوق معوقه سازمان دادند و کارفرما را وادار به عقب نشيني کردند. روز اول مه نيز عليرغم همه محدوديت هائي که نيروهاي سرکوب ايجاد کردند اما کارگران موفق به راهپيمائي خود شدند و قطعنامه آنها توسط جوانمير مرادي قرائت شد. اخراج جوانمير مرادي همان سياستي است که در ايران خودرو دنبال ميشود. در ايران خودرو نيز دهها فعال اعتصاب را اخراج کردند. جمهوري اسلامي فکر ميکند با اين سياست ميتواند جلو گسترش رو به رشد اعتصابات کارگري را بگيرد.

حزب کمونيست کارگري کارگران پتروشيمي کرمانشاه و ساير کارگران و مردم را به اعتراض به اخراج کارگران و نمايندگان آنها فراميخواند. اعتصاب حق مسلم کارگران است. جوانمير مرادي بايد فورا به سر کار برگردد و هرگونه تهديد و فشار عليه فعالين کارگري و رهبران اعتصابات بايد پايان داده شود.

حزب کمونيست کارگري ايران

٢ خرداد ١٣٨٥، ٢٣ مه ٢٠٠٦

***

جوانمير مرادي رئيس انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه فورا بايد به سر كار برگردد
تهديد به اخراج كارگران ممنوع

در اوضاع كنوني هيچ كارگري حق اعتراض به بدترين شرايط كار و زندگيش ندارد چماق اخراج در دست كارفرماست كه آماده فرود آمدن بر سر كارگر معترض است٬ جوانمير به بهانه جايگزين كردن با كسي ظاهرا از نظر تخصص هم رده خودش كه قرار است از يكي از سايتهاي عسلويه به سايت پتروشيمي كرمانشاه منتقل شود٬ اخراج گرديده است. بي اساس تر از اين دليل براي اخراج كارگري كه حداقل ١٥ سال سابقه كار مرتبط با شغل خود (ابزار دقيق ) دارد چه ميتواند باشد؟ شهر بي كلانتر از اينجا كجا ميتواند باشد؟ اين شيوه اي است كه براي تعرض وسيعتر به سطح دستمزد و توقعات كارگران با تفرقه اندازي بين كارگران شاغل و بيكار و كارگران با گويشهاي مختلف و همچنين از نظر معيشتي تحت فشار گذاشتن فعالين كارگريست كه از سوي كارفرمايان به كار گرفته شده است. تا با خيال راحت تر به استثمار وحشيانه تر كارگران بپردازند. همكاران جوانمير كه به اخراج او معترض بودند٬ تهديد به اخراج شده اند اين يعني ممنوعيت اعتراض از سوي كارگر نسنبت به پايمال شدن بديهي ترين حقوقش٬ يعني مجاز بودن كارفرما در اعمال هر گونه دزدي و چپاول از حقوق كارگر.
انجمن صنفي كارگران برق و فلزكار كرمانشاه ضمن خواستار شدن بر بازگشت به كار جوانمير مرادي٬ اخراج كارگران را به هر بهانه اي و تهديد به اخراج كارگران معترض را شديدا محكوم ميكند.

انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه 1358/3/4

***

آئين نامه تنبيهي شركت پارس تدبير فن ملغي شد

روز1385/3/2 بعد از تجمع اعتراض آميز ٢٠ نفر از كارگران نسبت به اخراج جوانمير مرادي رئيس انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه در بعد از ظهر 85/3/1 كه خواستار لغو اخراج همكارشان و لغو آئين نامه تنبيهي شركت عليه كارگران شده بودند٬ مديريت شركت لغو آئين نامه را اعلام كرد.

***

رئيس انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه از كار خود اخراج شد

روز 1385/3/1از سوي مديريت شركت پارس تدبير فن به جوانمير مرادي رئيس انجمن صنفي كارگران برق و فلزكار كرمانشاه اعلام كردند به خاطر اينكه تعدادي از متخصصين ابزار دقيق ما از يكي از سايتهاي عسلويه در حال انتقال به سايت پتروشيمي كرمانشاه هستند شما اخراج هستيد حدود ١٠ الي ٢٠ نفر از كارگران پس از مطلع شدن از موضوع٬ فوري مقابل دفتر تجمع و به تصميم كارفرما اعتراض كردند روز بعد حراست پتروشيمي از ورود جوانمير به داخل سايت به دستور مدير شركت پارس تدبير فن جلوگيري ميكند اما حدود ٣٠ نفر از كارگران بعد از زدن كارت ورود به طرف دفتر مديريت به راه ميافتند در ميان راه حراست به همراه رئيس كارگاه پارس تدبير فن جلوي كارگران معترض را ميگيرند و با تهديد مانع پيشروي آنان ميشوند و به كارگران ميگويند شما به فكر خود باشيد٬ يكي دو روز ديگر مرادي سر كار ميرود و شما اخراج ميشويد اما كارگران همچنان خواستار بازگشت جوانمير مرادي به سركار ميشوند. نهايتا رئيس كارگاه به كارگران ميگويد شما دو سه روز صبر كنيد تا فكري بكنيم بعد از آن كارگران با روحيه اي اعتراضي سر كار ميروند.

انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه 1358/3/4