شاهرخ زمانی پس از ۴۷ روز به اعتصاب خود پایان داد


 

بنا بر گزارشات منتشر شده روز ٣ اردیبهشت شاهرخ زمانی از چهره های محبوب کارگری که برای اولین بعد از مرخصی مادرش (خانم زرین نجاتی) از بیمارستان، با او تلفنی تماس داشت، با گرفتن پیام تشکلهای کارگری و خانواده و دوستانش مبنی بر اینکه سلامتی وی برای آنها بسیار مهم است و درخواست پایان دادن به اعتصاب غذا از او، شاهرخ ضمن تشکر و فدردانی قول داد که به زودی اعتصاب خود را خاتمه دهد. همچنین طی جلسه ای که در ١٢ ظهر این روز در زندان گوهردشت بین رئیس زندان و تعدادی از مسئولان زندان گوهردشت به عمل آمد، آنها کتبا متعهد شدند که شاهرخ را به سالن ١٢ بند ٤ که مخصوص زندانیان سیاسی منتقل شود. بدبن ترتیب روز ٣ اردیبهشت شاهرخ به دنبال درخواست دریافتی از جانب دوستان و خانواده اش و تعهد مقامات زندان به بازگرداندن وی به سالن ١٢ پس از ٤٧ روز اعتصاب غذای خود را به پایان رساند.
هم چنین در ساعت ۱۲ ظهر امروز طی جلسه‌ای که در زندان گوهردشت بین رئیس زندان و تعدادی از مسئولین داخلی زندان و مسئولین مربوط به زندان‌ها با حضور شاهرخ زمانی تشکیل شده بود، در مذاکراتی که بین شاهرخ زمانی و مسولان زندان به عمل آمد، مسولان کتبا متعهد شدند که که طی امروز و فردا شاهرخ را به سالن ۱۲ بند ۴ که مخصوص زندانیان سیاسی است منتقل کنند، شاهرخ به دنبال درخواست دریافتی از جانب دوستان و خانواده‌اش و توافق بدست آمده در ساعت ۱۲ ونیم ظهر امروز سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ پس از ۴۷ روز اعتصاب غذای خود را به پایان رساند.

10 April 2014

Fear for the life of jailed Iranian labour activist Shahrokh Zamani

He needs international support

Shahrokh Zamani, member of the House-Painter Workers’ Union of Tehran, and the Follow-up Committee to Set up Free Labour Organizations, was arrested in Tabriz on June 8th 2011 and transferred to Tabriz Intelligence Prison. In the Islamic regime’s court he was sentenced to 11 years’ imprisonment because he had defended workers rights to organize and to demand better work conditions.

In the past two years of serving his imprisonment, Mr. Zamani has been sent to 4 different prisons. And Since 11th March 2014 He has been exiled to Ghezelhesar Prison in Karaj. Since his transfer to Ghezelhesar Prison, Shahrokh has been on a hunger strike and now, past a month, he is suffering from critical health conditions and his life is in danger. No prison authorities or Islamic Regime officials have paid any attention to his legitimate demands, yet.

We call on all trade unions and human rights organizations around the world and all those appalled by the horrific human rights abuse in Iran to support Sharokh Zamani and workers rights in Iran.

Free Them Now! Campaign to Free Jailed Workers in Iran

Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

 

اطلاعیه شماره : ١٦٦

وضعیت جسمانی شاهرخ زمانی نگران کننده است

از شاهرخ بخواهیم به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد

بنا بر اخبار منتشر شده بدنبال ٤٤ روز اعتصاب غذا ، وضعیت جسمانی شاهرخ زمانی از رهبران محبوب کارگری که هم اکنون در بند ٣ سالن ٨ گوهردشت بسر میبرد، در روزهای شنبه و یکشنبه وخیم بوده و بخاطر افت شدید فشار خون ظهر روز ٣١ فروردین به بهداری گوهر دشت انتقال یافته است. اما وی اجازه تزریق سرم را به پزشکان بهداری نداده و دوباره به بند ٣ خود بازگردانده شده است. بند ٣ بندی است که زندانیانی که از نظر زندانبانان خطرناک تلقی میشوند در آنجا نگهداری میشوند.

وضعیت شاهرخ زمانی اضطراری است. در این مدت او بیش از ٢٠ کیلو کاهش وزن داشته است.
با اعلام همبستگی و حمایت گسترده خود به شاهرخ زمانی و همه زندانیان سیاسی در زندان اطمینان دهیم که ما صدای اعتراض آنها در سطح جهانی هستیم و از شاهرخ بخواهیم که به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد .

ما بر فشاری که بر زندانیان سیاسی در زندانهای جانیان اسلامی وارد میشود واقفیم و میدانیم که زیر این فشار آنان ناگزیر به روی آوردن به اعتصاب غذا به عنوان شکلی از بیان اعتراض خود هستند. اما به تجربه دیده ایم که خود اعتصاب غذا نیز فشاری دیگر بر روی این زندانیان است. بنابراین این مسئولیت ما مردم است که با اعتراضات گسترده خود و با حمایت و پشتیانی از زندانیان سیاسی از بار این فشارها بکاهیم و نگذاریم که آنها ناگزیر به دست زدن به این شکل از مبارزه شوند.

شاهرخ زمانی عضو هیات مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و هیات بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان است. او در ١٨ خرداد ٩٠ دستگیر و ١١ سال حکم زندان دارد.

شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
١ اردیبهشت ٩٣، ٢١ آپریل ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

اطلاعیه شماره : ١٥٨

شاهرخ زمانی همچنان در وضعیتی اضطراری بسر میبرد

بنا بر خبرهای دریافتی شاهرخ زمانی از رهبران محبوب کارگری بعد از انتقالش به سالن ١٢ گوهردشت، دوباره به بند ٣ سالن ٨ این زندان که به زندانیان عادی معلوم الحال و خطرناک اختصاص دارد انتقال یافت. او در اعتراض به این وضعیت دوباره دست به اعتصاب غذا زده است. شاهرخ قبلا از ١٧ اسفند تا ٢٥ فروردین که به سالن ١٢ گوهردشت بازگردانده شد در اعتصاب به تبعید خود به زندان قزل حصار و فشار بر روی زندانیان سیاسی، در اعتصاب غذا بود و طی آن مدت ٢٢ کیلو وزنش کاهش یافت. اکنون شاهرخ زمانی در وضعیتی اضطراری بسر میبرد. وسیعا از شاهرخ و خواستهایش از جمله انتقال فوری او به سالن ١٢ زندان گوهردشت حمایت کنیم و بخواهیم که تحت مداوای پزشک قرار گیرد.

همچنین از شاهرخ بخواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهد و به او اطمینان دهیم که با کارزاری بین المللی صدای اعتراض او و صدای همه زندانیان سیاسی در سطح جهانی خواهیم بود.

شاهرخ زمانی عضو هیات مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و هیات بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان است. او در ١٨ خرداد ٩٠ دستگیر و ١١ سال حکم زندان دارد.

شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٢٩ فروردین ٩٣، ١٨ آپریل ٢٠١٤

اطلاعیه شماره : ١٥٥

شاهرخ زمانی از زندان گوهر دشت به مکان نامعلوم انتقال یافت

بنا بر گزارشات منتشر شده، صبح روز ٢٧ فروردین بار دیگر جانیان اسلامی شاهرخ زمانی از رهبران کارگری محبوب را تحت عنوان انتقال به دادگاه از بند ٣ زندان گوهر دشت به مکان نامعلومی انتقال دادند. این درحالیست که شاهرخ پس از اعتصابی ٤٠ روزه تازه دو روز بود که به این زندان منتقل شده بود. روز ٢٥ فروردین با بازگشت شاهرخ به سالن ١٢ گوهر دشت که خواست وی بود، همبندانش ورود او و موفقیتش را جشن گرفتند و شادی کردند. اما شاهرخ تنها ٣٠ دقیقه در این سالن ماند و بعد به بند ٣ گوهر دشت منتقل شده و مقامات جنایتکار زندان حتی اجازه بردن وسایل شخصی اش را به وی نداده بودند.

گفتنی است که بدنبال اعلام اعتصاب شاهرخ بخاطر تبعیدش به قزل حصار و در اعتراض به فشارهای حکومت اسلامی بر روی زندانیان، کارزاری گسترده از سوی جریانات مختلف سیاسی به راه افتاد. از زندان بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی و محمد جراحی سه تن از چهره های شناخته شده کارگری از وی اعلام حمایت کردند. تشکلهای کارگری در حمایت از شاهرخ زمانی بیانیه دادند و فشار بر روی وی و زندانیان سیاسی را محکوم کردند. بدین ترتیب بدنبال ٤٠ روز اعتراض شاهرخ و فشار اعتراضاتی که در حمایت از وی برپا شد، او به بند ١٢ رجایی شهر بازگردانده شده بود. اکنون با انتقال دوباره شاهرخ آنهم به مکانی نامعلوم، بویژه با توجه به وضعیت بد جسمانی او بعد از اعتصاب غذایی طولانی و از دست دادن ٢٢ کیلو وزن، وضعیت وی نگران کننده است. با اعتراضی فشرده جلوی این فشارها را بر روی شاهرخ و زندانیان سیاسی بگیریم و خواستار آزادی فوری وی و قرار گرفتن او تحت مراقبت ویژه پزشکی شویم.

شاهرخ زمانی ١١ سال حکم زندان دارد و در دی ماه‌‌‌ سال ٩٠ بازداشت و برای اجرای این حکم به زندان مرکزی تبریز انتقال یافت. او از آن زمان تاکنون به زندان‌های مختلف از جمله یزد، کرج و قزل حصار تبعید شده است. اعتراض شاهرخ اعتراض به این فشارها است. حمایت و پشتیبانی از شاهرخ زمانی و خواستهای وی اضطراری است، صدای اعتراض او و همه زندانیان سیاسی در سطح جهان باشیم.

شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٢٨ فروردین ٩٣، ١٧ آپریل ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

اطلاعیه شماره : ١٥٤

شاهرخ زمانی به زندان رجایی شهر بازگردانده شد

امروز ٢٥ فروردین شاهرخ زمانی از چهره های سرشناس و محبوب کارگری پس از ٣٥ روز تبعید از زندان قزل حصار به بند ١٢ رجایی شهر بازگردانده شد. شاهرخ روز ٢٠ اسفند به قزل حصار تبعید شده بوده و در اعتراض به این تبعید و دفاع از حقوق انسانی خود دست به اعتصاب غذا زده و اعلام کرده بود که تا وقتی که به رجایی شهر بازگردانده نشود، به اعتراضش ادامه خواهد داد. بدین ترتیب شاهرخ که ٤ روز قبل از این انتقال نیز در حمایت از دراویش گنابادی در بند، دست به اعتصاب غذا زده بود، ٤٠ روز در اعتصاب غذا به سر برد و برخواست خود پافشاری کرد تا اینکه جانیان اسلامی را وادار به عقب نشینی نمود.
با بازگشت شاهرخ همبندانش ورود او و موفقیتش را جشن گرفتند و شادی کردند.

گفتنی است که بدنبال اعلام اعتصاب شاهرخ ، کارزاری گسترده از سوی جریانات مختلف سیاسی به راه افتاد. از زندان بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی دو تن از چهره های شناخته شده کارگری از وی اعلام حمایت کردند. ما نیز طی نامه ای به نهادهای کارگری در سراسر جهان خواستار حمایت از شاهرخ و خواستهای وی شدیم.

بدین ترتیب بدنبال ٤٠ روز اعتراض شاهرخ و فشار اعتراضاتی که در حمایت از وی برپا شد، امروز ٢٥ فروردین شاهرخ همانطور که خواسته بود از زندان قزل حصار به بند ١٢ رجایی شهر بازگردانده شد.

شاهرخ زمانی ١١ سال حکم زندان دارد و در دی ماه‌‌‌ سال ٩٠ بازداشت و برای اجرای این حکم به زندان مرکزی تبریز انتقال یافت. او از آن زمان تاکنون به زندان‌های مختلف ایران از جمله یزد، کرج و قزل حصار تبعید شده است. اعتراض شاهرخ اعتراض به این فشارها بود. گفته میشود که شاهرخ در مدت اعتصاب غذایش ٢٠ کیلو وزن کم کرده است. شاهرخ زمانی باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرد.

شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٢٥ فروردین ٩٣، ١٤ آپریل ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

 

برگزاری گل گشت حمایتیِ شاهرخ زمانی در سنندج
روز چهارشنبه20/1/93 تعدادی از اعضای کمپین حمایت از شاهرخ زمانی در ادامه ی اعتصاب غذای یک روزه ی خود، در گل گشتی عمومی بار دیگر پشتیبانی خود را از شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری دربند اعلام نموده و خواستار تحقق خواستهای آنان شدند.

در این مراسم ابتدا یکی از حاضرین با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جان باختگان راه آزادی و برابری و قدردانی از تمامی مقاومتها و رزمندگی های فعالین کارگری دربند،شروع مراسم را اعلام نمود.

سپس یکی از حضار با ایراد سخنانی بر ضرورت حمایت توده های مردم از فعالین کارگری دربند تاکید ورزیده و آن را امری عاجل دانسته و حرکتهایی همچون کمپین حمایت از شاهرخ زمانی را گامی در جهت تقویت همبستگی طبقه ی کارگر تلقی نمود.

حاضرین در پایان مراسم بار دیگر بردفاع از خواست های برحق شاهرخ زمانی تاکید ورزیده و آزادی بدون قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری دربند را خواستار شدند.


اطلاعیه شماره : ١٥٢

شاهرخ زمانی بیست و نه روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرد
با حمایت از خواستهای او، بخواهیم که شاهرخ به اعتصاب غذایش پایان دهد

شاهرخ زمانی از چهره های شناخته شده و محبوب کارگری در شهر تبریز و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، هم اکنون در بیست و نهمین روز اعتصاب غذای خود بسر میبرد.

روز ٢٠ اسفند جانیان اسلامی شاهرخ را از سالن ١٢ زندان رجایی شهر به زندان قزل حصار تبعید کردند. او در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب غذا زده است.

شاهرخ زمانی که همراه با دیگر همبندانش نسبت به پلمب و تفکیک کتابخانه بند در زندان رجایی شهر اعتراض کرده بود، روز شنبه ۲۶ بهمن ماه به سلول انفرادی منتقل و روز ۳ اسفند ماه به همراه رسول بداغی به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی کرج اعزام و توسط بازپرس پرونده اتهامات شورش در زندان، اخلال در نظم و درگیری با مامور به آنها تفهیم شد.

در ادامه همین فشارها است که شاهرخ را به زندان قزل حصار تبعید کرده اند. او پس از انتقال به زندان قزل‌حصار مدت ۷ روز در سلول انفرادی نگهداری شد. شاهرخ ٤ روز قبل از انتقالش به زندان قزل حصار در اعتراض به فشار به زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی دراویش گنابادی، همراه با آنان دست به اعتصاب غذا زده بود و اکنون بیست و نه روز است که در اعتصاب به سر میبرد.

بنا بر خبر های منتشر شده از سوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، او در این مدت ١٤ کیلو وزن کم کرده است. شاهرخ بار‌ها به دلیل ضعف جسمانی به بهداری منتقل و زیر سرم رفته است و تاکنون دست‌کم ۴ نامهٔ اعتراضی به مسئولان زندان قزلحصار تحویل داده که به هیچ کدام ترتیب اثر داده نشده است. شاهرخ اعلام کرده که تا زمانی که وی را به سالن ١٢ زندان گوهردشت برنگردانند، به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد. اکنون وی در وضعیت جسمانی نگران کننده ای بسر میبرد.

گفتنی است که شاهرخ زمانی پس از بازداشت در تبریز در ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۰ به ۱۱ سال زندان محکوم شد. در آنموقع او با وثیقهٔ ۲۰۲ میلیون تومانی آزاد و مجددا در دی ماه‌‌‌ همان سال بازداشت و برای اجرای حکم به زندان مرکزی تبریز انتقال یافت. شاهرخ از آن زمان تاکنون به زندان‌های مختلف ایران تبعید شده است. در اولین مرتبه ماموران وزارت اطلاعات شاهرخ را به زندان یزد تبعید کردند، پس از مدتی مسئولان استان یزد وی را به تبریز بازگرداندند و پس از گذشت چند ماه او مجددا به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد. در آخرین مرتبه او به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است که حتی یک زندانی سیاسی نیز در آن نگهداری نمی‌شود. این زندان مخصوص نگهداری معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر است و به لحاظ وضعیت بهداشت و امکانات در شرایط اسفباری قرار دارد.

با حمایت گسترده از شاهرخ، کاری کنیم که فشار از روی وی و سایر زندانیان سیاسی برداشته شود. ضمن اینکه ما بعنوان "کمپین برای آزادی کارگران زندانی" از شاهرخ میخواهیم که به اعتصاب خود پایان دهد. ما به سهم خود تلاش میکنیم که صدای اعتراض شاهرخ در سطح جهانی باشیم.

شاهرخ نیاز به حمایت و پشنیبانی وسیع ما دارد. اعتراض شاهرخ، اعتراض به فشارهای رژیم اسلامی در زندان است. در حمایت از او همبستگی خود را با زندانیان سیاسی اعلام کنیم. شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
١٥ فروردین ٩٣، ٤ آپریل ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

اطلاعیه محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز در مورد وضعیت بد شاهرخ زمانی
شاهرخ زمانی را به زندان گوهر دشت بر گردانید

من محمد جراحی کارگر اخراجی عسلویه و عضو کمیته پیگیری، همچنین هم پرونده شاهرخ زمانی، مبحوس در زندان تبریز هستم ما بخشی از کارگران بی کناهی هستیم که جمهوری اسلامی می خواهد با زندانی کردن ما و دیگر کارگران صدا حق طلبی طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران را خفه کند.در این جهت ماموران وزارت اطلاعات بیشترین هم و غم خود را گذاشتند تا شاهرخ زمانی کارگر نقاش، عضو هیات موسس سندیکای نقاشان و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری را تابع اعمال ضد انسانی ، غیر قانونی و سلیقه خود کنند و در این راستا او را هر روز به زندانی و در زندانها از بندی به بند دیگر بدون دستور قضایی تبعید می کنند و در تازه ترین اذیت و آزار و شکنجه شاهرخ که هم رزم من و دیگر کارگران است را به زندان قزل حصار تبعید کردند و شاهرخ در جهت اعتراض به این عمل غیر قانونی و ضد انسانی 31 روز است که دست به اعتصاب غذا زده است .
من از زندان مرکزی تبریز با صدای بلند می گویم شاهرخ عزیزم ، همرزم مبارزم، با تمام وجودم از مبارزات ، مقاومت و خواسته ات دفاع می کنم و از تمامی تشکل های کارگری ، انقلابی و آزادیخواه از جمله سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه ، اتحادیه آزادکارگران ، سندیکای نقاشان ،سندیکای فلز کار مکانیک و سندیکاهای دیگر، کمیته هماهنگی ، کمیته پیگیری ، کانون مدافعان حقوق کارگری ، کمیته های دفاع ودیگر تشکل ها و مردم آزادیخواه و تمامی نهاد ها و تشکل های جهانی می خواهم شاهرخ زمانی فرزند مبارز خود را تنها نگذارید و با تمام وجود به حمایت از شاهرخ زمانی برخیزید .
با توجه به اینکه من خود تحت ظلم و ستم جمهوری اسلامی در زندان دچار بیماری سرطان هستم و اجازه مداوا به من نمی دهند امکان و توانایی اعتصاب غذا را در جهت حمایت از شاهرخ ندارم، اما اعلام می کنم اگر جمهوری اسلامی به خواسته دوست و همرزم من شاهرخ زمانی جواب ندهد دست به اعتصاب غدا خواهم زد.
محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز
17/1/1393

شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی آزاد باید گردند

بنا بر خبرهای منتشره و نامه ای که محمد جراحی کارگر زندانی منتشر کرده است شاهرخ زمانی فعال کارگری و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری بیش از یکماه است که در اعتصاب غذا بسر می برد.

شاهرخ زمانی علیرغم محکومیت 11 ساله اش به زندان از جمله کارگران دربندی است که بدون حکم قضائی از طریق انتقال از زندانی به زندان دیگر بطور مرتب مورد آزار و اذیت قرار میگیرد و کسی پاسخگوی تحمیل چنین وضعیتی بر این کارگر زندانی شریف و مبارز نیست. به همین دلیل وی در اعتراض به این وضعیت و انتقالش از زندان گوهردشت به زندان قزلحصار دست به اعتصاب غذا زده است و در حال حاضر بدلیل بیش از 30 روز اعتصاب غذا در وضعیت جسمانی بسیار خطرناکی قرار گرفته است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با تقدیر از محمد جراحی که علیرغم بیماری سرطان و محبوس بودن در زندان مرکزی تبریز نامه ای را در حمایت از شاهرخ زمانی منتشر کرده است اعلام میدارد: شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رضا شهابی،بهنام ابراهیم زاده و دیگر کارگران و انسانهای آزادیخواهی که در زندانهای سراسر کشور محبوس شده اند می باید فورا و بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند. این کارگران هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی طبقه کارگر ایران مرتکب نشده اند و شایسته بیشترین حمایتها از سوی کارگران ایران و سازمانها و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان هستند.

ما با حمایت از مبارزات شاهرخ زمانی در داخل زندان برای برخورداری از حقوق انسانی یک زندانی، همبستگی خود را با کارگران دربند و عموم زندانیان آزادیخواه اعلام میداریم و با درخواست از شاهرخ زمانی برای پایان دادن به اعتصاب غذا جهت حفظ سلامتی اش، حمایت همه جانبه تشکلهای کارگری، افکار عمومی و بویژه سازمانهای بزرگ کارگری در سطح جهان را ضامن بهبود شرایط کارگران زندانی و آزادی آنان میدانیم و بدینوسیله از عموم این تشکلها و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان میخواهیم تا در همبستگی با کارگران ایران دست به اعتراضات گسترده ای در حمایت از حقوق پایه ای کارگران زندانی در ایران و آزادی آنان بزنند.

ما مسئولیت هر گونه آسیب جسمانی بر شاهرخ زمانی را مستقیما متوجه بالاترین مقامات قضائی و حکومتی کشور میدانیم و در اولین قدم خواهان تحقق فوری خواست شاهرخ زمانی برای انتقال از زندان قزلحصار به زندان گوهردشت، توقف آزار و اذیت این کارگر زندانی و انتقال محمد جراحی، رضا شهابی و محمد مولانایی جهت درمان به بیمارستانهای خارج زندان و فراهم کردن شرایط لازم برای قرار گرفتن بهنام ابراهیم زاده در کنار فرزند بیمارش هستیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 19 فروردین ماه 1393

اطلاعیه شماره : ١٥٠

شاهرخ زمانی در وضعیت جسمانی نگران کننده ای قرار دارد،
وسیعا از او حمایت کنیم

١٨ روز است که شاهرخ زمانی به زندان قزل حصار تبعید شده است. در اعتراض به این موضوع او در اعتصاب غذا به سر میبرد. شاهرخ در اعتراض به فشار به زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی دراویش گنابادی، همراه با این زندانیان قبلا دست به اعتصاب غذا زده بود و اکنون بییست و یک روز از اعتصاب او میگذرد. بنا بر خبر های منتشر شده از سوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی او در این مدت ١٤ کیلو وزن کم کرده است و در وضعیت جسمانی نگران کننده ای بسر میبرد. با حمایت گسترده از او، کاری کنیم که فشار از روی او و سایر زندانیان سیاسی برداشته شود. ضمن اینکه ما بعنوان "کمپین برای آزادی کارگران زندانی" از شاهرخ میخواهیم که به اعتصاب خود پایان دهد. ما به سهم خود تلاش میکنیم که صدای اعتراض شاهرخ در سطح جهانی باشیم.

شاهرخ زمانی اعلام کرده است که تا زمانی که او را به سالن ۱۲ زندان گوهردشت بر نگردانند به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد. شاهرخ نیاز به حمایت و پشنیبانی وسیع ما دارد. اعتراض شاهرخ، اعتراض به فشارهای رژیم اسلامی است. در حمایت از او همبستگی خود را با زندانیان سیاسی اعلام کنیم. شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٧ فروردین ٩٣، ٢٧ مارس ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com