Transport workers union in Scandinavia supported jailed workers in Iran

Uttalande vid den 17 Skandinaviska Transportarbetarekonferensen i Helsingør

Den 10 november 2013

UPPROP

Frige facklig- politiska fångarna i Iran

Vid ILO:s möte år 2013 konstaterade man att Islamiska Republiken i Iran är ett av de tre länder i vilka levnadsvillkor, personlig frihet och fackligt arbete är starkt begränsade och de fackligt aktiva arbetarna lever under ständigt förföljelse, rättsliga påföljder, avsked och hot om fängelsestraff.

Förutom hot om avsked, rättsliga åtgärder och fängelse tvingas de fackliga aktivisterna att vid förhör hos de olika säkerhetsmyndigheterna eller vid häktningstillfällen vid domstolar göra avbön och lova att säga upp medlemskapet i de fria fackliga organisationerna.

1. Reza Shahabi, kassör i Bussförarnas fackförbund i Teheran och förorter.

2. Mohammad Jarahy, medlem i den konstituerande kommittén för bildandet av fria och oberoende fackliga organisationer.

3. Shahrokh Zamani, medlem i den konstituerande kommittén för bildandet av fria och oberoende fackliga organisationer samt ledamot i Målarfacket i Teheran och förorter.

4. Behnam Ebrahimzade, facklig aktivist i kampen mot barnarbete. Hans eget barn är cancersjuk och vårdas på sjukhus för cellbehandling.

5. Abdul-reza Ghambary, ledamot i Lärarförbundet.

6. Rasoul Badaghi, ledamot i Lärarförbundet.

7. Ali-akbar Baghati Lärarförbundets ordförande

8. Mahmoud Behshti revisor och talesperson i lärarförbundet

De fackliga aktivister och de politiska fångarna i de iranska fängelserna befinner sig i ett allvarligt kritiskt tillstånd. Irans riksåklagare har i ett uttalande hotat de facklig och politiska fångarna i den beryktade Rajaii-Shar fängelset med att " gradvis göra sig av med dem”!!! .

Vi kräver:

1. ett omedelbar och villkorslös frigivning av samtliga fackliga och politiska fångar i Iran

2. att en" internationell sanningskommission" skickas till Iran för att undersöka de fackliga aktivisternas situation i den islamiska regimens fängelser

3. att de pågående omänskliga behandlingarna av oliktänkande omedelbart stoppas

4. att de fängslade fackliga aktivisternas familjers ekonomiska situation undersöks och att de beviljas ekonomiskt stöd

5. tillämplig av de internationella och inhemska lagar och konventioner som garanterar rätten till facklig och politiskt frihet i bildandet av obundna och fria yrkesfackföreningar måste respekteras.

***

Free Them Now! Campaign to Free Jailed Workers in Iran
Shahla Daneshfar (shahla_daneshfar@yahoo.com), Bahram Soroush (bahram.soroush@gmail.com) http://free-them-now.blogspot.co.uk/ Contacts around the world: Canada: Masoud Arjang (rozaarjang@yahoo.com), Yadi Mahmodi (yadi.mahmodi@gmail.com), Sweden: Göran Gustavsson (gorangu2004@yahoo.se), Japan: Jamal Saberi: (jjsaberi@yahoo.co.jp), Australia: Arsalan Nazeri (ifirsydoffice@optusnet.com.au), Norway: Saber Rahimi (saber.rahimi66@gmail.com), France: Pascal Descamp (cgt.addsea@gmail.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com